Jakie produkty spo?ywcze obni?aj? cholesterol?

Cholesterol straszy? nas przez do?? d?ugi czas. Teraz sta?o si? jasne, ?e ten organiczny zwi?zek z b?ony komórkowej jest bardzo wa?ny dla normalnego funkcjonowania organizmu. Cholesterol bierze udzia? w syntezie witaminy D i hormonów, pomaga utrzyma? integralno?? komórkow?, produkuje kwasy ?ó?ciowe i chroni komórki krwi. Ale tylko w normalnych ilo?ciach. Podwy?szony cholesterol mo?e by? przyczyn? powa?nych chorób uk?adu kr??enia.

Pokarmy, które obni?aj? poziom cholesterolu we krwi

Ogólna porada lekarza

 • Jedz codziennie 200-400 g ?wie?ych, nieskrobiowych owoców i warzyw
 • Zwi?ksz zawarto?? b?onnika w diecie
 • Dodaj ryby i owoce morza, do trzech razy w tygodniu.
 • Ogranicz w?dliny i s?odycze.
 • Stosuj codziennie fermentowane produkty mleczne

Produkty zakazane

 • T?uste mi?sa (jagni?cina, wieprzowina).
 • Kie?basy i mi?sa w?dzone
 • Produkty uboczne
 • Pe?ne mleko i t?uste produkty mleczne (mas?o, ?mietana, ser)
 • Bia?y chleb i produkty piekarnicze
 • ?ó?tko jaja
 • Gotowe sosy, zw?aszcza majonez
 • S?odycze (kremowe lody, czekolada)

Dozwolona ?ywno??

 • Zbo?e
 • Chude ryby i mi?so
 • Odt?uszczone produkty mleczne
 • Ser
 • Oleje ro?linne
 • Lekkie s?odycze (sherbety, przeciery owocowe)

Co nale?y doda? do swojej diety?

Do zdrowych t?uszczów nale?? kwasy omega 3.

Maj? one pozytywny wp?yw na serce i naczynia krwiono?ne. Ich g?ównym ?ród?em s? owoce morza i t?uste odmiany ryb morskich.

 • makrela
 • ?led?
 • ?oso?
 • halibut
 • sardynki

Najlepiej jest gotowa? ryby na parze lub grillowa? i unika? sma?enia ich na oleju, zw?aszcza we frytkownicach.

B?onnik

B?onnik to kolejny wa?ny sk?adnik, który mo?e stabilizowa? prac? uk?adu pokarmowego.
Uk?ad pokarmowy i prawid?ow? produkcj? cholesterolu. B?onnik sam w sobie jest uwa?any za balast pokarmowy, ale ?wietnie oczyszcza ?ciany jelit i zapobiega wch?anianiu cholesterolu.

 • otr?by
 • p?atki owsiane
 • j?czmienne
 • zielony
 • j?czmie?
 • zielony
 • gryka
 • warzywa

Opuncja figowa

Bogate w polifenole, które pomagaj? normalizowa? napi?cie naczy? krwiono?nych i poziom cholesterolu

 • wi?nia
 • morela
 • brzoskwinie
 • ?liwki
 • czere?nie

Orzechy

Uwa?ane s? za jedno z najlepszych ?róde? t?uszczu ro?linnego i mog? zast?pi? t?uste mi?so. Nale?y jednak pami?ta?, ?e orzechy s? bardzo kaloryczne i najlepiej spo?ywa? je w pierwszej po?owie dnia i nie wi?cej ni? 30 g dziennie. Najlepszymi normalizatorami cholesterolu s?:

 • orzechy w?oskie
 • migda?y
 • orzechy laskowe
 • pistacje
 • pekan
 • orzeszki ziemne
 • orzeszki piniowe

Ro?liny str?czkowe

Mo?na je okre?li? jako ?ród?o bia?ka ro?linnego, ale tak?e cholesterolu ro?linnego. Ponadto zmniejszaj? wch?anianie cholesterolu i dzia?aj? jako przeciwutleniacze.

 • soja
 • czerwony ry?
 • fasola
 • ciecierzyca
 • groch

T?uszcze ro?linne

Potrafi? zast?pi? t?uszcze zwierz?ce, dzi?ki czemu poziom “z?ego” cholesterolu naturalnie si? obni?y. Nale?y pami?ta?, ?e wszystkie t?uszcze s? bardzo kaloryczne, dlatego lepiej stosowa? oleje jako dressing do potraw. W ma?ych ilo?ciach pomocne s?.

 • oleje ro?linne: s?onecznikowy, oliwkowy, lniany
 • awokado

Probiotyki

Korzystne dla organizmu cz?owieka, mikroflory jelitowej
i przewodu pokarmowego. Przyczyniaj? si? do mniejszego wch?aniania nadmiaru cholesterolu. Zawarte w du?ych ilo?ciach w produktach mlecznych:

 • kefir
 • ry?ówka
 • kwa?ne mleko

Superfoods

Niektóre pokarmy okaza?y si? super regulatorami cholesterolu, dlatego eksperci zalecaj? równie? w??czenie ich do swojej diety w rozs?dnych dawkach:

 • czosnek
 • zielona herbata
 • ciemna czekolada zawieraj?ca co najmniej 70% ziarna kakaowego
 • dynia
 • owoce dzikiej ró?y
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare